ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

Wdrożenie RTLS w firmie Airbus - zastosowanie aplikacji VIP

Visible Industrial Proces (VIP) – dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zapis danych, jak również analizę i wizualizację danych o śledzonych obiektach w czasie rzeczywistym. Przez dostęp internetowy, uprawniony pracownik uzyskuje wgląd w aktualny status produkcji komponentów samolotu A380 – albo na hali montażowej albo w siedzibie głównej Airbus w Tuluzie. Istnieje paleta narzędzi analitycznych, które mogą być wybrane, w zależności od wymagań różnych klientów. Na przykład widok mapy w czasie rzeczywistym pozwala na obserwowanie aktualnej pozycji komponentu na linii montażowej zakładu produkcyjnego. Dzięki obszernym funkcjom wyszukiwania, komponenty mogą być śledzone na podstawie ich numeru ID lub innych kryteriów wyszukiwania. Funkcja panoramy umożliwia podgląd czasie rzeczywistym komponentów będących w obróbce oraz dostarcza informację na temat statusu produkcji we wszystkich powiązanych fabrykach wskazując nawet spodziewany termin dostawy. Przestoje lub inne zakłócenia w procesie produkcji powodują natychmiastowy sygnał wizualny lub powiadomienie e-mailowe wysyłane do odpowiedzialnego personelu, przez co problem może być przeanalizowany, a jego przyczyna wykryta bez dalszego opóźnienia. Umożliwia to większą przejrzystość i lepszą komunikację, zapewniając maksymalizację wydajności oraz wzrost niezawodności planowania.

RTLS
Dzięki aplikacji Visible Industrial Proces (VIP) każdy komponent oraz cały proces montażu mogą być śledzone i ewaluowane w czasie rzeczywistym.

Co więcej dostępne są szczegółowe raporty – zarówno dotyczące elementów będących aktualnie w produkcji, jak i zdefiniowanych przeszłych okresów, które dostarczają informacji pozwalających na porównywanie różnych aspektów produkcji z założonym planem. Dzięki temu proces produkcji może być systematycznie monitorowany i optymalizowany. Słabe punkty oraz wewnętrzne straty mogą być bezzwłocznie identyfikowane, jednocześnie system VIP dostarcza podstawy dla ewaluacji zaplanowanych procesów lub zmian w procesie produkcji w czasie rzeczywistym. Informacje w czasie rzeczywistym pozawalają użytkownikowi wspierać rosnące wymagania produkcyjne szybciej i precyzyjniej. Według Carlo K. Nizama, dyrektora oddziału VCV (odpowiedzialnego za śledzenie procesów i RFID) - system RTLS firmy Ubisense stał się przez to kluczowym elementem systemu Business Radar firmy Airbus. W związku z tym w minionym roku Airbus podpisał z firmą Ubisense roku 10-letnią umowę, która umożliwia zastosowanie RTLS w różnorodnych projektach. Nazim stwierdza: „Jeżeli system zadziała tak, jak przewidujemy, z pewnością rozważymy jego rozszerzenie na inne programy budowy samolotów.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego