ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

RTLS: Bezpieczniejsze miejsca pracy

Specjaliści z Amerykańskiego Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stworzyli zaawansowany system kontroli i ostrzegania oparty na systemie RTLS firmy Ubisense, który w Polsce oferuje firma ASTEC.

Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) to federalna agencja odpowiedzialna za prowadzenie badań oraz rekomendacje dotyczące zapobieganiu urazom i chorobom powiązanym z pracą. Misją NIOSH jest generowanie nowej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i jej zastosowanie w praktyce dla polepszenia sytuacji pracowników. Aby wypełnić swoją misję NIOSH przeprowadza badania naukowe, tworzy wytyczne i rekomendacje, rozpowszechnia informacje i odpowiada na zapytania dotyczące miejsc pracy niebezpiecznych dla zdrowia.

Monitorowanie obciążenia chemicznego

W projekcie o nazwie CEMWIP – Monitorowanie obciążenia chemicznego z lokalizacją w pomieszczeniach zamkniętych – zespół NIOSH korzysta z RTLS, aby opracować bazujący na rozwiązaniach webowych system 3D służący do monitorowania działania chemikaliów i ostrzegania pracowników przemysłu chemicznego. Celem projektu jest stworzenie nowej aplikacji umożliwiającej bezpośredni pomiar obciążenia chemicznego, jakiemu poddawana jest dana osoba.

Poprzez możliwość współpracy z dowolnymi sensorami pomiarowymi system CEMWIP mierzy ilość lotnych substancji trujących w strefie oddechowej pracownika. Zmierzone wartości obciążenia jak również dane lokalizacyjne przesyłane są bezprzewodowo do zdalnego komputera, który kalkuluje i zapisuję poziom koncentracji środków szkodliwych w danym czasie i miejscu.

Dane o lokalizacji pracowników są dostarczane przez etykiety, które mogą być umieszczone na obiektach lub osobach. Każda etykieta posiada indywidualny numer identyfikacyjny, który może być śledzony w przestrzeni 3D z dokładnością do 30 cm i 10 pomiarami lokalizacji na sekundę. Ultrakrótkie sygnały radiowe są wysyłane przez etykiety i odbierane przez sensory, które ustalają kierunek, z którego nadchodzi sygnał i znikome różnice czasu dotarcia do poszczególnych sensorów. Takie metody lokalizacji i śledzenia powodują, że system działa z dużą dokładnością i niezawodnością nawet w warunkach przemysłowych. Sensory umiejscowione są w potencjalnie niebezpiecznych miejscach celem śledzenia ruchu pracowników. Strefy oddziaływania chemikaliów mogą być przypisane do określonych odczytów, tak więc pracownicy będący narażeni na działanie substancji toksycznych mogą być natychmiastowo ostrzegani.

Skuteczna ochrona

W ten sposób system zwiększa zdolność zapobiegania oddziaływaniu toksycznych środków chemicznych i interweniowania poprzez kontrolę administracyjną i inżynieryjną. Możliwość reagowania na kontakt z substancjami niebezpiecznymi jest wspierana także przez dostarczanie wyników pomiarów poziomu szkodliwych oparów w powietrzu. Dzięki monitorowaniu indywidualnemu pracownicy dysponują danymi o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym i mogą natychmiastowo reagować. Natomiast monitorowanie zdalne przyczynia się do zwiększenia kontroli administracyjnej i inżynieryjnej poprzez połączenie wykonywanych zadań z konkretnymi wartościami pomiarowymi. Na podstawie indywidualnych map dawek środków szkodliwych, którym poddani byli pracownicy możliwa jest identyfikacja szczególnie obciążonych stref. Poprzez automatyczny mechanizm alarmujący monitorowanie zdalne chroni także osoby pracujące w odosobnieniu wzywając pomoc w razie potrzeby.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego