ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

RTLS: Lokalizacja UWB - zasada działania

Przedstawiając zasadę działania Systemów Lokalizacji Czasu Rzeczywistego należy wspomnieć o unikalnych właściwościach sygnałów UWB, które w przeciwieństwie do konwencjonalnych zakresów częstotliwości mogą być rozróżniane z punktu widzenia sygnału bezpośredniego i odbicia. Fakt ten ma istotne znaczenie w wyznaczaniu dokładnej lokalizacji nadzorowanego obiektu.

Lokalizacja UWB

Krótkotrwałe ultraszerokopasmowe impulsy radiowe (UWB) są emitowane przez przytwierdzone do lokalizowanego przedmiotu etykiety. Odbiornikami tych sygnałów są sensory, który rejestrują informacje skąd "napływa" sygnał na podstawie analizy kąta propagacji (AoA - Angle of Arrival). Do określenia dokładnego położenia obiektu są więc potrzebne minimum dwa sensory.

Oprócz tego pomiędzy etykietami a sensorami funkcjonuje dodatkowy tzw. dwukierunkowy kanał komunikacyjny 2,4 Ghz, który jest wykorzystywany do monitorowania stanu baterii etykiet, wgrywania aktualizacji oprogramowania, identyfikacji etykiet oraz ustalania parametrów ich pracy. Ostatnia z wymienionych funkcjonalności umożliwia zaprogramowanie etykiet pod kątem częstotliwości emitowania sygnałów UWB. W dodatku kanał 2,4 Ghz sprawia, że etykiety są praktycznie bezobsługowe. No może poza momentem wymiany baterii.

Z kolei synchronizacja czasowa odbywa się dzięki analizie różnic czasowych propagacji sygnału (TDoA – Time-Difference-of-Arrival). W tym celu potrzebne są również minimum dwa sensory, chociaż zarówno informacja czasowa jak i lokalizacja jest tym dokładniejsza, im więcej sensorów w wyznaczonym obszarze. Standardowa komórka RTLS składa się z reguły z 4-8 sensorów. Ich współdziałanie zwiększa precyzję lokalizacji, na która wpływ ma przecież wiele czynników takich jak: środowisko pracy, obecność części metalowych, przysłonięcia itp.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego