ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

RTLS: Oprogramowanie

Chrakteryzując wcześniej składniki systemu RTLS, wspominaliśmy także o oprogramowaniu. Software systemu RTLS (Location Platform) pozwala na komunikację ze sprzętem czyli sensorami etykietami, ich konfigurację oraz odczyt pozycji. Następnie lokalizacja obiektów jest prezentowana na ekranie komputera w postaci animacji 3D. Aplikacje wchodzące w skład systemu lokalizacji umożliwiają przyporządkowanie wirtualnych odpowiedników śledzonych obiektów do ich etykiet oraz stworzenie modeli monitorowanych pomieszczeń.

Dlatego gdy etykieta noszona przez pracownika zmieni swoje położenie, będzie to automatycznie ukazane w aplikacji. Istnieje także możliwość definiowania stref i zdarzeń przestrzennych, takich jak: wejście obiektu w niedozwoloną strefę, zbliżenie się dwóch obiektów lub pojawienie się obiektu w wyznaczonej strefie. Zdarzenia lokalizacyjne otrzymywane z sensorów podlegają dodatkowej obróbce przez definiowalne filtry.

Oprogramowanie RTLS
Zdarzenia przestrzenie pomiędzy obiektami a strefami

Umożliwia to integrację RTLS z innymi systemami poprzez bogaty interfejs programistyczny (API). Taka integracja może być przydatna do raportowania czy sterowania produkcją, gdzie systemy te będą aktualizowane w zależności od pozycji śledzonych obiektów. Właśnie doświadczenia z tego typu integracji pozwoliły na stworzenie samodzielnych aplikacji (bazujących jednak na Location Platform) do wspomagania procesów produkcyjnych tj. Assembly Control System (ACS), Visible Industrial Proces (VIP) i Asset Manager.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego