ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

RTLS w projekcie „Replicator”

RTLS w Replicator

System RTLS firmy Ubisense, oferowany w Polsce przez firmę ASTEC, odgrywa znaczącą rolę w projekcie „Replicator” finansowanym przez Komisję Europejską. Celem projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu robotów, składającego się z olbrzymiej ilości autonomicznych mobilnych mikrorobotów małej wielkości, zwanych Replikatorami, które potrafią samodzielnie stworzyć sztuczny organizm o znacznych rozmiarach. Roboty te posiadają wspólne przekaźniki informacji oraz energii, jak również różnorakie niezawodne możliwości poruszania się: nogi, kółka, urządzenia do wspinania bazujące na modularnych podsystemach podlegających niezależnej rekonfiguracji. Dzięki różnorodności robotów bazowych i ich zdolności do komunikacji i dzielenia się zasobami, złożone organizmy robotowe posiadają dużą zdolność obliczeniową, jak również doskonałą percepcję w małej i dużej odległości.

W ten sposób wspomniane organizmy robotowe zostaną użyte do budowy autonomicznej sieci sensorów zdolnych do samodzielnego rozprzestrzeniania się i stałego przebywania nawet w niebezpiecznym otoczeniu. Na przykład po trzęsieniu ziemi zarówno ratownik, jak i robot na kółkach mają poważne trudności z dostaniem się do zniszczonego budynku, aby przeszukać gruzy w poszukiwaniu ofiar. Omawiany organizm będzie natomiast zdolny do dekompozycji i dostania się do tak niegościnnego miejsca, gdzie dynamicznie będzie dopasowywać swój kształt do napotkanych ograniczeń przestrzennych. Następnie ponownie złoży się w całość, aby pokonywać przeszkody rożnej wielkości i ostatecznie dotrzeć do ofiar.

Do wykonania tych zadań mobilne mikroroboty potrzebują informacji w czasie rzeczywistym o swojej lokalizacji względem środowiska zewnętrznego, jak również umiejscowienia względem innych członków roju. Informacja ta jest dostarczana przez RTLS firmy Ubisense, który jest integralnym elementem kompleksowej architektury percepcyjnej i sterującej. Wszystkie replikatory są wyposażone w niewielkie chipy radiowe wysyłające sygnały lokalizacyjne o zakresie częstotliwości 6-8,5 GHz do zaawansowanej sieci sensorów ultraszerokopasmowych. Wynikiem są dane o położeniu w 3D, które są przekazywane do platformy oprogramowania, co następnie umożliwia sterowanie kołami robotów. Jednocześnie RTLS jest wykorzystywany w celu monitorowania zachowania replikatorów.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego