ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

RTLS i RFID - razem czy osobno?

Nieustanny rozwój technologiczny rodzi coraz większe potrzeby związane z identyfikacją i lokalizacją obiektów. Sprawdzonym sposobem zaspokajania potrzeb identyfikacyjnych jest w tym przypadku wykorzystanie technologii wizyjnej detekcji znaków OMR (najczęściej kodów kreskowych) lub identyfikacji radiowej (RFID). Jednak użycie RFID do określania lokalizacji obiektów stanowi już spore wyzwanie. W aplikacjach, w których jednocześnie wymagana jest identyfikacja i określanie położenia obiektów znajdują zastosowanie systemy RTLS (Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego). Systemy RTLS oprócz identyfikacji zapewniają precyzyjną lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym. Paleta zastosowań RTLS jest więc zbieżna z zastosowaniami RFID. Czy w takim razie RTLS stanowi kolejny etap rozwoju idei RFID? Czy jest komplementarny czy konkurencyjny względem technologii RFID?

RFID zmniejszyło znaczenie czynnika ludzkiego w procesie identyfikacji, zwiększając niezawodność procesu identyfikacji. Znacząco spadła podatność etykiet na uszkodzenia. Możliwa stała się jednoczesna identyfikacja wielu etykiet. Dodatkowo pojawiła się możliwość modyfikacji zapisanej w etykietach informacji. RFID umożliwiły skuteczną lokalizację na poziomie punktów kontrolnych. W przypadku aktywnego RFID zdecydowanie zwiększyły pojemność pamięci oraz odległość odczytu. Z kolei RTLS oferuje nie tylko skuteczną identyfikację, ale także pełne możliwości lokalizacyjne zarówno na przestrzeni otwartej jak i w budynkach, w szczególności trudnych środowiskach przemysłowych. Czy w takim razie RTLS wyprze inne metody identyfikacji? Etykiety RTLS są stosunkowo duże nie można więc nimi metkować małych przedmiotów. Są droższe od etykiet RFID, więc nie nadają się do znakowania masowych przedmiotów, dodatkowo trzeba zadbać o ich odzyskiwanie. Na pozór cechy te zawężają użycie systemów RTLS do zastosowań oczywistych - duże przedmioty o wysokiej wartości, lub sytuacje w których istnieje konieczność precyzyjnego określania położenia przedmiotów lub wzajemnej lokalizacji, zwłaszcza przy zmieniającej się konfiguracji środowiska pracy, zapewnienie bezpieczeństwa itp.

Może jednak zamiast na rywalizację położyć nacisk na współdziałanie? W zakładzie używającym kodów kresowych wystarczy w etykiety RTLS wyposażyć czytniki kodów kreskowych. W ten sposób każdy odczyt będzie automatycznie oznakowany przestrzennie. W przypadku użycia RFID do znakowania przedmiotów można środki ich transportu objąć działaniem systemu RTLS oraz wyposażyć w czytniki RFID. Odpowiedni system informatyczny skoreluje odczyty czytników RFID z danymi o pozycji etykiet RTLS, bezbłędnie określając pozycję przedmiotów oznaczonych jedynie etykietami RFID. W ten sposób utworzymy swego rodzaju wirtualne etykiety RTLS bazując na współpracy RFID i RTLS. Dodatkowo uzyskamy w ten sposób wysoką konfigurowalność środowiska pracy, gdzie wszelkiego rodzaju konfiguracje przestrzenne odbywać się będą w wirtualnej przestrzeni systemów informatycznych, bez konieczności przenoszenia bramek, czy też czytników RFID. Dlatego to wydaje się być drogą, którą powinny podążać obie technologie, gdzie wzajemna współpraca oznacza większe korzyści, w porównaniu do możliwości jakie daje zastosowanie tylko jednego z powyższych rozwiązań. Dodatkowym czynnikiem za rozważaniem dotyczącym wprowadzenia RTLS jest bardzo szerokie spektrum jego użycia raz zainstalowanego systemu. RTLS zastosowany w magazynie do optymalizacji pracy wózków, może być wykorzystany do budowy systemu zapobiegającego kolizjom. System dostarczania półproduktów do gniazd produkcyjnych może stanowić bazę utworzenia systemu nadzorowania procesu produkcji.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego